خوش آمدید
تماس 0037281933803
09031003345 ما را دنبال کنید
بالا

حوزه‌های مطالعاتی

تمام برنامه‌های تحصیلی برای بزرگسالان متخصص طراحی شده‌اند. پس ارزیابی سوابق تحصیلی و تجربیات زندگی، کارکنان IGI همراه با هیات علمی و مشاوران تحصیلی، وضعیت تحصیلی دانشجو را تصدیق می‌کنند. وضعیت تحصیلی دانشجو مشخص کننده تعداد ساعت‌هایی است که دانشجو باید بگذارند تا راهنمای تحصیلی موسسه را با موفقیت به پایان برساند.

سطح “P” دانش کاربردی در سطح دیپلم
سطح “D” دانش کاربردی در سطح کاردانی
سطح “C” دانش کاربردی در سطح کارشناسی
سطح “B” دانش کاربردی در سطح کارشناسی ارشد
سطح “A” دانش کاربردی در سطح دکترا

 

گواهینامه بین المللی طلایی

گواهینامه بین المللی نقره ای

گواهینامه بین المللی برنزی

 

 

دوره و برنامه درسی
IGI پروتکلی ایجاد کرده تا کمیت و کیفیت سابقه حرفه‌ای فرد همچنین اعتبارنامه‌های تحصیلی او را سنجیده و متناسب با سطح واقعی دانش دانشجویان اعتبار تحصیلی به آنها اعطا کند.
اگرچه ضوابط IGI برای اعطای یک مدرک خاص عموما همانند اکثریت موسسات دیگر است، شیوه اعطای اعتبار تحصیلی ما برای «تجربیات زندگی» به تازگی در جامعه تحصیلی مورد پذیرش قرار گرفته است.

توسعه دوره و برنامه‌های درسی
در IGI توسعه دوره و برنامه‌های درسی فعالیتی مشترک است که بین دانشجو و مشاور تحصیلی انجام می‌شود. برنامه درسی هر دانشجو منحصربفرد است و در نتیجه تلاش‌های دوجانبه دانشجو، کارکنان تحصیلی و مشاور تحصیلی توسعه می‌یابد.
رییس ناظر مشاوران تحصیلی دارای مدرک دکترا در آموزش، با تخصص طراحی دوره و برنامه درسی است. مشاور تحصیلی دانشجو مستقیما با رییس ناظر در تهیه برنامه درسی دانشجویان کار می‌کند
(برنامه های موجود را ببینید)

بررسی و ارزیابی

پس از بررسی و ارزیابی اولیه سوابق تحصیلی و زندگی یا حرفه‌ ی دانشجو توسط هیات تحصیلی، وضعیت تحصیلی دانشجو تعریف می‌شود. این تعریف، تعداد تقریبی ساعت‌های اعتبار تحصیلی را مشخص می‌کند که برای برنامه درسی دانشجو به او داده خواهد شد. وضعیت تحصیلی دانشجو براساس نتایج تحقیق دوره و برنامه درسی دانشجو در معرض تغییر است که هدف یکی از دوره‌های گرایش الزامی است.

فرایند انتخاب دوره، گرایش‌های دوره و برنامه درسی (C&C)
به منظور برآوردن الزامات گرایش‌های دوره و برنامه درسی، دانشجو (با استفاده از اینترنت یا منابع مورد تایید دیگر) تحقیق می‌کند تا دوره‌های دست کم ۲ کالج یا دانشگاه مورد تایید IGI که سطح تحصیلی و رشته مشابهی را به عنوان برنامه تحصیلی مختص دانشجو ارایه می‌کند را بررسی و انتخاب کند. دانشجو براساس نیاز خود به کسب دانش و تسلط بر اهداف تعریف شده در توضیحات و اهداف دوره، بصورت آیتم‌بندی شده در کاتالوگ دوره موسسات مورد تایید، دوره‌ها را انتخاب می‌کند. دانشجو داور اولیه دوره‌های انتخابی خواهد بود. دانشجو لیستی از این عناوین را تهیه می‌کند که همانطور که در گزارش وضعیت تحصیلی دانشجو در بالا تعریف شده برای به پایان رساندن تعداد ساعت اعتبار مورد نیاز، کافی است.
اوج تحقیق دوره و برنامه درسی یک جلسه حضوری با مشاور تحصیلی است. طی این جلسه، دوره‌ها و برنامه‌های درسی دانشجو محرز و تایید خواهند شد.

اصلاح دوره
در صورتی دانشجو ضمن انجام تحقیق دوره و برنامه درسی نیاز به دوره‌های اضافی بیشتر از تعداد تعریف شده توسط کمیته تحصیلی در گزارش وضعیت تحصیلی دانشجو را کشف کند، دانشجو به مشاور تحصیلی اطلاع داده و دوره‌های اضافی در برنامه‌ درسی دانشجو قرار خواهد گرفت. برعکس، در صورتی که دانشجو در کشف تعداد کافی از دوره‌ها برای به پایان رساندن تعداد ساعت تعریف شده در بالا موفق نشود (در حقیقت سطح دانش دانشجو شامل تمام یا بیشتر اهداف دوره، از دوره‌هایی است که عموما برای برنامه تحصیلی مورد نیاز هستند)، دانشجو دوره‌هایی را انتخاب خواهد کرد که برای به پایان رساندن تعداد دوره تعریف شده کافی بوده، و مجاز به گذراندن این دوره‌ها خواهد بود. در این صورت، دوره‌های گذرانده شده همراه با نمره کسب شده، در کارنامه رسمی دانشجو درج خواهد شد.
با بکارگیری این الگو IGI ایجاد برنامه‌های درسی منحصربفرد برای هر دانشجو و طراحی شده برای دستیابی به مدارک اختصاص یافته را به کارآمدترین و موثرترین روش، تسهیل می‌کند.