خوش آمدید
تماس 0037281933803
09031003345 ما را دنبال کنید
بالا

روند دوره ها و برنامه درسی

IGI پروتکلی ایجاد کرده تا سوابق حرفه‌ای همچنین اعتبارنامه‌های تحصیلی شخص را از نظر کیفیت و کمیت بررسی کرده و اعتبار تحصیلی متناسب با سطح دانش واقعی دانشجویان شایسته اعطا کند.
اگرچه ضوابط اعطای یک مدرک خاص در IGI عموما همانند اکثریت گسترده موسسات است، شیوه اعطای اعتبار تحصیلی ما برای «تجربه زندگی» به تازگی در جامعه آکادمیک مورد پذیرش قرار گرفته است.

توسعه برنامه درسی دوره
در IGI توسعه دوره و برنامه درسی فعالیتی مشترک است که بین دانشجو و مشاور تحصیلی انجام می‌شود. برنامه درسی هر دانشجو منحصربفرد است و در نتیجه تلاش‌های دوجانبه دانشجو، کارکنان و مشاور تحصیلی توسعه یافته است.
رییس نظارت بر مشاوران تحصیلی دارای مدرک دکترای آموزش با تخصص طراحی دوره و برنامه درسی است. مشاور تحصیلی دانشجو بطور مستقیم با رییس نظارت در ایجاد برنامه درسی دانشجویان کار می‌کند (برنامه‌های موجود را اینجا ببینید).

بررسی و ارزیابی
پس از بررسی و ارزیابی اولیه سوابق تحصیلی و زندگی یا حرفه‌ ی دانشجو توسط کمیته تحصیلی، وضعیت تحصیلی دانشجو تعریف می‌شود. این تعریف تعداد تقریبی ساعات اعتبار تحصیلی را مشخص می‌کند که موسسه در راستای برنامه تحصیلی تخصیص یافته به دانشجو می‌دهد. وضعیت تحصیلی دانشجو براساس نتایج تحقیق دوره و برنامه درسی دانشجو در معرض تغییر می‌باشد، که هدف یکی از دوره‌ گرایش‌های مورد نیاز می‌باشد.

فرایند انتخاب دوره، گرایش دوره و برنامه درسی
برای انجام الزامات دوره گرایش دوره و برنامه درسی، دانشجو (با استفاده از اینترنت یا منابع مورد تایید دیگر) تحقیق می‌کند تا دوره‌های دست کم ۲ کالج یا دانشگاه مورد تایید IGI را بررسی و انتخاب کند که همان رشته و مقطع را به عنوان برنامه تحصیلی مختص دانشجو ارائه می‌کند.
دانشجو دوره‌ها را براساس نیاز به کسب دانش و تسلط بر اهداف تعیین شده، در توضیحات و اهداف دوره، بصورت آیتم‌بندی شده در کاتالوگ دوره موسسات مورد تایید انتخاب می‌کند. دانشجو داور اولیه دوره‌های انتخابی خواهد بود. نهایت فرایند انتخاب دوره، جلسه حضوری با مشاور تحصیلی خواهد بود. طی این جلسه، دوره‌ها و برنامه‌های درسی دانشجو محرز و تایید خواهند شد.

اصلاح دوره
در صورتی که دانشجو حین انجام تحقیق دوره و برنامه درسی متوجه نیاز به دوره‌های بیشتر از تعداد تعریف شده توسط کمیته تحصیلی در گزارش وضعیت تحصیلی دانشجو شود، دانشجو به مشاور تحصیلی اطلاع داده و دوره‌های اضافی در برنامه درسی دانشجو قرار خواهد گرفت.
برعکس، اگر دانشجو در کشف تعداد کافی از دوره‌ها برای تکمیل تعداد تعریف شده در بالا شکست بخورد، (در حقیقت، سطح دانش دانشجو شامل تمام یا بیشتر اهداف دوره، دوره‌هایی است که عموما برای برنامه تحصیلی مورد نیاز هستند)، دوره‌های کافی برای تکمیل تعداد تعریف شده را انتخاب کرده، و مجاز خواهد بود این دوره‌ها را به چالش بکشد. در این صورت، دوره‌های به چالش کشیده شده، همراه با نمره کسب شده در چالش در کارنامه رسمی دانشجو درج خواهند شد. IGI با بکارگیری این برنامه، توسعه برنامه درسی منحصر و منطبق با هر دانشجو و طراحی شده برای دستیابی به مدرک تخصیص یافته به موثرترین و کارآمدترین روش را تسهیل می‌کند.