خوش آمدید
تماس 0037281933803
09031003345 ما را دنبال کنید
بالا
این فرم را برای درخواست پر کنید

ماموریت و چشم انداز

علم همچنان باید مکانیزم دقیقی را کشف کند که فرد بوسیله آن می‌آموزد.
توازن کلید بسیاری از مسایل از سلامت تا محیط زیست است. برای اینکه توازن بخشی از زندگی شما باشد، آموزش باید درون آن توازن قرارداده شود و IGI با در نظر گرفتن مهمترین مسایل اثرگذار بر آموزش شما، این مساله را ممکن می‌سازد.

ماموریت
ماموریت ما این است که یک موسسه آموزشی عالی با اهمیت به تولید جایگزین‌های توسعه فرهنگی باشیم که منجر به مدیریت کارآمدتر دهکده جهانی می گردد.

چشم انداز
تقویت افراد در راستای همگرایی جهانی از طریق یک طراحی آموزشی پایدار مبتنی بر تئوری آموزش بزرگسالان و روشی یکپارچه برای مطالعه همه‌چیز.