روش و فنون تدریس
خوش آمدید
تماس 0037281933803
09031003345 ما را دنبال کنید
بالا

روش و فنون تدریس

$0
دسته‌بندی‌ها:

درباره این دوره

دوره ی روش و فنون تدریس
به مجموعه ی تدابیر و تکنیک هایی که برای رسیدن به هدفی ، با استفاده از امکانات و شرایط موجود مورد استفاده قرار می گیرد ، روش تدریس گفته می شود که نتیجتا به یادگیری ختم می شود. هر روش و تکنیک آموزشی ، دارای شرایط و خصوصیات خاصی است که نهایتا منجر به یادگیری فراگیران می شود . یک روش تدریس مناسب ، باید متناسب با خصوصیات روانی و اصول بیولوژیکی انسانها ، باشد و همچنین باید دارای اعتبارمنطقی و ارزشی در جهت روش های مناسب و معتبر یادگیری باشد و با آرمان ها و ایده ال های انسانی مغایرت نداشته باشد و نهایتا دارای اعتبار و ارزش تربیتی باشد .

اصولا روش های آموزش و تدریس بر اساس میزان کسب دانش توسط فراگیران مطالب و بهره برداری آنها از دوره مشخص می شود . فراگیران علم و دانش با تمرکز کردن ، گوش کردن ، نظاره کردن و طرح سوال و گرفتن پاسخ ، مطالب آموزشی را فرا می گیرند و طبق همین مسئله ، روشهای مناسب تدریس و آموزش انتخاب می شود . روش و تکنیک های تدریس و آموزش ، بسیار گسترده و فراوان هستند که هر کدام ویزگی خاصی دارند . هر یک از روش ها و فنون تدریس مزایا و معایبی دارد ، به همین دلیل است کهدر آموزش موفق ، غالبا استفاده و بکارگیری مجموعه ای از روش ها ی تدریس توصیه می شود تا نتیجه ی بهتر و کارایی بیشتری داشته باشد .

همیشه مد نظرتان باشد که :

اگر به مبحثی فقط گوش کنید ، آنرا فراموش خواهید کرد .
اگر چیزی راببینید ، حتما به خاطر خواهید اورد .
و هنگامی که عملا کاری را انجام می دهید آنرا یاد خواهید گرفت .
آشنایی و کاربرد مناسب روش های تدریس می تواند به برنامه ریزی و انتخاب روش های آموزشی و نتیجتا رسیدن به اهداف آموزش کمک موثری کند . همیشه قبل از آنکه به انتخاب روش تدریس فکر کنید به تعداد فراگیران ، مدت زمان آموزش ، سطح سواد و دانش فراگیران ، تجهیزات آموزشی و انتظار شما از میزان مشارکت و فعالیت فراگیران دقت کنید .