بالا
a
ثبت نام دوره ها
q
دوره‌ها
a
دوره های آرایشی
a
کتابخانه
a
استعلام گواهینامه
a
اقامت
در تماس باشید

برنامه سطح A

برنامه سطح “A” دانش کاربردی برای رشته‌های مختلف ارایه شده و دانشجویان را برای کار پیشرفته تحقیقاتی، آموزشی و مدیریتی آماده می‌سازد.

برنامه سطح B

برنامه تحصیلی سطح “B” دانش کاربردی در IGI یک لباس آموزشی با دوخت شخصی است.

برنامه سطح C

برنامه ما همه دانشجویان را به خواندن موضوعات یکسان و استفاده از سایر کتابها و مواد آموزشی همانند سایر دانشجویان ملزم نمی‌کند

برنامه سطح D

هدف برنامه سطح “D” دانش کاربردی این است که از رشته شما درکی فراتر از کتاب‌ها ایجاد کند تا تئوری را در کاربردهای عملی جهان واقعی یکپارچه کند

a

چشم انداز

تقویت افراد در جهت همگرایی جهان از طریق یک طراحی آموزشی پایدار مبتنی بر تئوری آموزش بزرگسالان و روشی یکپارچه برای مطالعه همه‌چیز.

5

سطح آموزشی

500+

رشته آموزشی