خوش آمدید
تماس 0037281933550
ما را دنبال کنید

بالا

گواهینامه نقره ای بین المللی
(ISC) International Silver Certificate
برنامه دوره کوتاه مدت IGI ویژه افرادی است که به دنبال افزایش مهارت حرفه ای و بهبود وضعیت کسب و کار خود هستند.
مدت این دوره ۳۰ ساعت است و پس از پایان دوره، گواهینامه (ISC) International Silver Certificate به فارغ التحصیل اعطا می شود.